Campolis is een ervaren professionele beheerder en verhuurder van vastgoed. Wij zijn gespecialiseerd in het verhuren aan jongeren, zowel aan studenten als aan starters. Wij kennen daarbij drie concepten: on campus, off campus en urban campus.

On campus

Hierbij gaat het om woonruimte voor studenten en voorzieningen rondom onderwijs- en kennisinstellingen.

Off campus

Hierbij gaat het om woonruimte en voorzieningen voor studenten op andere locaties in de stad.

Urban campus

Hierbij gaat het om woonruimte en voorzieningen voor young urban professionals op strategische locaties in de stad.

Campolis werkt vanuit de gedachte dat vastgoed niet slechts bestaat uit een verzameling stenen maar ook uit mensen en ideeen. Onze projecten kenmerken zich door een hoge betrokkenheid van de gebruikers en een sterke binding met de directe omgeving. Deze organische visie op vastgoed zorgt voor waardecreatie op zowel economisch als maatschappelijk vlak.

Ons team is multidiscipliair samengesteld en bestaat uit bouwkundigen, urban designers en sociaal geografen. Deze combinatie staat garant voor creatieve oplossingen voor complexe vastgoeduitdagingen.

Beheer en verhuur

Campolis ontzorgt eigenaren en biedt hun diverse arrangementen om hun vastgoed te laten beheren of te verhuren. Campolis sluit beheer- en huurovereenkomsten met eigenaren, waarbij gewone lease maar ook single, double en triple net lease mogelijk zijn.

Diensten met een PLUS

Campolis verzorgt naar wens het financieel en administratief beheer, het sociale beheer en het technisch beheer inclusief groot, klein en dagelijks onderhoud (huurders- en eigenaarsonderhoud). Wij zorgen continu voor nieuwe huurders voor kamers en woningen en zijn het aanspreekpunt voor alles waar huurders mee te maken hebben.

Onze werkprocessen zijn optimaal geautomatiseerd zodat onze medewerkers zeer flexibel zijn en altijd klaar kunnen staan voor de klant.

Financieel en administratief beheer

Tot het financieel beheer behoort het gehele proces van de huurinning, verwerking en administratie. Onder het administratief beheer vallen alle werkzaamheden die te maken hebben met het verhuurproces. We hebben het dus over o.a.:

 • Het werven van nieuwe huurders en het managen van de inschrijvingen, wachtlijsten en toewijzingen
 • Contractbeheer voor zowel huurders als voor leveranciers
 • Alle administratieve communicatie die benodigd is bij de uitvoer van de exploitatie
 • Informatie verschaffen aan huurders
 • Eerste aanspreekpunt voor vragen, klachten, problemen, overlast
 • Klachtenopvolging verzorgen, bewaken en rapporteren
 • Sleutelbeheer
 • Opzetten en beheren website met informatie over procedures, kamers, inventaris, contactgegevens
 • Ondersteuning bij het bewonersoverleg
 • Het opstellen van financiële rapportages en jaarrekeningen, het verwerken van inkoopfacturen en het doorvoeren van jaarlijkse huurverhogingen
 • Aanleveren van managementrapportages

Sociaal en technisch beheer

Ons sociaal en technisch beheer zorgt ervoor dat vastgoedportefeuilles en bewoners in optima forma blijven. We doen dit door o.a.:

 • Communicatie naar de bewoners
 • Toezicht op huisregels, contact met buurtregisseur in geval van overlast etc.
 • Onderhoudswerkzaamheden, klein dagelijks onderhoud aan pand en buitenterrein
 • Monitoring op uitvoering van meerjarenonderhoudsplannen
 • Schoonmaak
 • Controle op veiligheid, orde en netheid van de openbare ruimtes en leefbaarheid van de locatie
 • Signaleren van technische gebreken, onveilige situaties, hygiëne, ongedierte, etc. en de herstelacties (laten) uitvoeren
 • Toezicht houden op de afvalstromen voor groen, grijs, papier en glasafval
 • Centraal meldpunt
 • Bereikbaarheidsdienst

Campolis vervult MVO-doelstellingen van haar opdrachtgevers

Campolis is naast een hoogwaardige beheerder, een erkende sociale ondernemer en laat op professionele wijze mensen met afstand op de arbeidsmarkt verschillende onderdelen uit het beheerproces vervullen, dit gebeurt in nauw overleg met onderwijsinstellingen en andere ketenpartners. Wilt u als odprachtgever deze mensen ook voor uw vastgoed inzetten, dan kan dit in overleg, hiermee kunt u twee vliegen in één klap slaan: hoogwaardig beheer en invulling van uw social return/ MVO-doelstellingen.

Risicodragend beheer

In sommige gevallen is het voor u als vastgoedeigenaar wenselijk om ook het verhuurrisico uit te sluiten, wij zijn bereid om het over te nemen en we maken hiervoor graag een offerte op maat.

Onderhoud

Onderscheid wordt wettelijk gemaakt tussen het onderhoud waar de eigenaar en het onderhoud waar de (onder)huurder voor verantwoordelijk is. Campolis biedt alle mogelijke arrangementen aan om de eigenaar en de (onder)huurders op dit punt te ontzorgen.